PL | EN

Strona główna

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z naszą ofertą, szczegóły w zakładce powyżej.

Doświadczenie zawodowe:

Jestem architektem, posiadam kilkanaście lat różnorodnej praktyki w przemyśle budowlanym.

  1. Architekt (projekty mieszkaniowe, handlowe, biurowe, parkingi podziemne, konserwacja zabytków).
  2. Inżynier budowy na budowach Focus Filtrowa, Hyatt Regency Warsaw, Holland Park.
  3. Kierownik projektu w brytyjskiej firmie inwestorstwa zastępczego.
  4. Samorządowiec (najpierw na stanowisku inspektora, później głównego specjalisty i p.o. kierownika wydziału inwestycji) w Konstancinie-Jeziornie, gdzie byłem odpowiedzialny za przetargi na wykonawstwo oraz organizowanie konkursów architektonicznych.
  5. Koordynator najemców w Złotych Tarasach, gdzie byłem odpowiedzialny za 30% powierzchni handlowej i usługowej, w tym za 80% lokali gastronomicznych w całym centrum.
  6. Architekt prowadzący i kierownik projektu we francuskim biurze projektowym.
  7. Architekt i kierownik projektu odpowiedzialny za kilka dużych tematów mieszkaniowych i biurowych u hiszpańskiego dewelopera.
  8. Obecnie prowadzę firmę, na której stronie Państwo jesteście.

Posiadam uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (uprawniają także do wykonywania certyfikatów energetycznych dla budynków), jestem członkiem Mazowieckiej Izby Architektów oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, z zakresu budownictwa, w tym obiektów zabytkowych, mostów wraz z zagospodarowaniem terenu i sieciami infrastruktury, zarządzania projektami, przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego, rozliczania inwestycji, robót wykończeniowych, architektury oraz certyfikacji energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, badań termowizyjnych budynków, termomodernizacji i ochrony cieplnej budynków. Posiadam dobrą znajomość prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i innych rozporządzeń branżowych, KPA, ustawy o zamówieniach publicznych oraz procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, znam angielski.