PL | EN

Zapytania ofertowe

Fundusze Europejskie - Mazowsze Serce Polski

W związku otrzymaniem przez firmę Architekt Tomasz Bojko dofinansowania na realizację projektu pn. Zakup usługi badawczo – rozwojowej w zakresie opracowania aplikacji do korekcji błędów w bazie naukowej Web of Science (wniosek o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-7998/17) w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ Projektu: Bon na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Konkurs RPMA.01.02.00-IP.01-14-031/16), zwracamy się dnia 1.08.2017 r. z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizacji usługi badawczo – rozwojowej.

W poniższym zapytaniu ofertowym znajdują się wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotu usługi oraz wymagań jakie musi spełnić oferta.

pdfZapytanie ofertowe (skan podpisany pliku zapytanie ofertowe)

 

wordZałącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami (plik word)


Fundusze Europejskie - Mazowsze Serce Polski

W związku otrzymaniem przez firmę Architekt Tomasz Bojko dofinansowania na realizację projektu pn. Zakup usługi badawczo – rozwojowej w zakresie opracowania innowacyjnego produktu – inteligentnych żaluzji w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ Projektu: Bon na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Konkurs RPMA.01.02.00-IP.01- 14-007/15), zwracamy się dn. 20.10.2016 r. z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizacji usługi badawczo – rozwojowej.

W poniższym zapytaniu ofertowym znajdują się wszelkie szczegóły dot. przedmiotu usługi oraz wymagań jakie oferent musi spełnić.
pdfZapytanie ofertowe (skan podpisany pliku zapytanie ofertowe)

 

wordZałącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami (plik word)