PL | EN

Wybór wykonawcy

Fundusze Europejskie - Mazowsze Serce Polski

Informujemy, że procedura wyboru wykonawcy na wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w związku z realizacją projektu pn. Zakup usługi badawczo – rozwojowej w zakresie opracowania aplikacji do korekcji błędów w bazie naukowej Web of Science wniosek o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-7998/17 w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ Projektu: Bon na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego została zakończona (zgodnie z protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.08.2017 r.). W toku przeprowadzanej procedury wpłynęła jedna oferta. Do realizacji usługi wybrano Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie.


Fundusze Europejskie - Mazowsze Serce Polski

Informujemy, że procedura wyboru wykonawcy na wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie opracowania innowacyjnego produktu – inteligentnych żaluzji w związku z realizacją projektu pn. pn. Zakup usługi badawczo – rozwojowej w zakresie opracowania innowacyjnego produktu – inteligentnych żaluzji (wniosek o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-5229/16) w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ Projektu: Bon na innowacje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Konkurs RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15). W toku przeprowadzanej procedury wpłynęła jedna oferta. Do realizacji usługi wybrano Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie, która spełniła kryteria udziału w postępowaniu i zyskała 100 pkt.